ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Haruo Shimada เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 519
A Brief History of Magic in Thailand เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 551
ความเป็นมาของวิทยากลไทย ฉบับปรับปรุงแก้ไข เมื่อ พ.ศ. 2549 เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 607
The Vernon Touch 553
ความงามสงัดเงียบ เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 737
เส้นทางมายากลสู่ราชอาณาจักรสยาม เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 2298
ความลับเบื้องหลังการได้แชมป์ ของ ยูโฮจิน เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 1895
มายากลช่วยพัฒนาทักษะ 1632
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรการแสดงของ "คนเล่นกล" เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 442
ของรัก ของหวง ของสะสม เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 828
เรื่องที่เราอาจไม่รู้ของ Harry Houdini เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 789
Peter Pitchford เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 862
Tomonari Ishiguro เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 708
Luna Shimada เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 966
ความเป็นมาของ Asian Magic Association หรือ AMA เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 4037
คำกวนใจ โดย ดอกจิก เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 2596
มายากล คือ การหลอกลวง (จริงหรือ?) เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 3674
กรีดไพ่ คลี่ไพ่ สองคำนี้ไม่เหมือนกัน เขียนโดย JorTorBALL 2734
วิธีสร้างสรรค์ Move ในเชิง Cardistry เขียนโดย JorTorBALL 1593
ประวัติความเป็นมาของ XCM, Cardistry เขียนโดย JorTorBALL 2803