ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จรรยาบรรณ ของ นักมายากล เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 204
เทคนิคการโกงไพ่ และ ศัพท์ทางเทคนิค ของ เฮียหลง เซียนไพ่ เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 868
Haruo Shimada เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 1027
A Brief History of Magic in Thailand เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 725
ความเป็นมาของวิทยากลไทย ฉบับปรับปรุงแก้ไข เมื่อ พ.ศ. 2549 เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 753
The Vernon Touch 1130
ความงามสงัดเงียบ เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 929
เส้นทางมายากลสู่ราชอาณาจักรสยาม เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 3011
ความลับเบื้องหลังการได้แชมป์ ของ ยูโฮจิน เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 2343
มายากลช่วยพัฒนาทักษะ 2293
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรการแสดงของ "คนเล่นกล" เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 583
ของรัก ของหวง ของสะสม เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 1015
เรื่องที่เราอาจไม่รู้ของ Harry Houdini เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 951
Peter Pitchford เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 1069
Tomonari Ishiguro เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 853
Luna Shimada เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 1645
ความเป็นมาของ Asian Magic Association หรือ AMA เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 4562
คำกวนใจ โดย ดอกจิก เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 2785
มายากล คือ การหลอกลวง (จริงหรือ?) เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 3899
กรีดไพ่ คลี่ไพ่ สองคำนี้ไม่เหมือนกัน เขียนโดย JorTorBALL 3019
วิธีสร้างสรรค์ Move ในเชิง Cardistry เขียนโดย JorTorBALL 1728
ประวัติความเป็นมาของ XCM, Cardistry เขียนโดย JorTorBALL 3032