ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Quick Change (Lea Kyle) เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 71
เตือนภัย! ใกล้ตัว ป้ายยา เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 216
จรรยาบรรณ ของ นักมายากล เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 383
เทคนิคการโกงไพ่ และ ศัพท์ทางเทคนิค ของ เฮียหลง เซียนไพ่ เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 2059
Haruo Shimada เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 1381
A Brief History of Magic in Thailand เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 930
ความเป็นมาของวิทยากลไทย ฉบับปรับปรุงแก้ไข เมื่อ พ.ศ. 2549 เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 891
The Vernon Touch 1567
ความงามสงัดเงียบ เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 1115
เส้นทางมายากลสู่ราชอาณาจักรสยาม เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 3591
ความลับเบื้องหลังการได้แชมป์ ของ ยูโฮจิน เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 2607
มายากลช่วยพัฒนาทักษะ 2658
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรการแสดงของ "คนเล่นกล" เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 710
ของรัก ของหวง ของสะสม เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 1209
เรื่องที่เราอาจไม่รู้ของ Harry Houdini เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 1105
Peter Pitchford เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 1202
Tomonari Ishiguro เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 977
Luna Shimada เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 2629
ความเป็นมาของ Asian Magic Association หรือ AMA เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 4689
คำกวนใจ โดย ดอกจิก เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 3000
มายากล คือ การหลอกลวง (จริงหรือ?) เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 4141
กรีดไพ่ คลี่ไพ่ สองคำนี้ไม่เหมือนกัน เขียนโดย JorTorBALL 3308
วิธีสร้างสรรค์ Move ในเชิง Cardistry เขียนโดย JorTorBALL 1874
ประวัติความเป็นมาของ XCM, Cardistry เขียนโดย JorTorBALL 3239