ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จรรยาบรรณ ของ นักมายากล เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 263
เทคนิคการโกงไพ่ และ ศัพท์ทางเทคนิค ของ เฮียหลง เซียนไพ่ เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 1192
Haruo Shimada เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 1158
A Brief History of Magic in Thailand เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 778
ความเป็นมาของวิทยากลไทย ฉบับปรับปรุงแก้ไข เมื่อ พ.ศ. 2549 เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 795
The Vernon Touch 1240
ความงามสงัดเงียบ เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 982
เส้นทางมายากลสู่ราชอาณาจักรสยาม เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 3193
ความลับเบื้องหลังการได้แชมป์ ของ ยูโฮจิน เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 2413
มายากลช่วยพัฒนาทักษะ 2411
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรการแสดงของ "คนเล่นกล" เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 619
ของรัก ของหวง ของสะสม เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 1070
เรื่องที่เราอาจไม่รู้ของ Harry Houdini เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 992
Peter Pitchford เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 1112
Tomonari Ishiguro เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 884
Luna Shimada เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 1973
ความเป็นมาของ Asian Magic Association หรือ AMA เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 4597
คำกวนใจ โดย ดอกจิก เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 2849
มายากล คือ การหลอกลวง (จริงหรือ?) เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 3958
กรีดไพ่ คลี่ไพ่ สองคำนี้ไม่เหมือนกัน เขียนโดย JorTorBALL 3104
วิธีสร้างสรรค์ Move ในเชิง Cardistry เขียนโดย JorTorBALL 1770
ประวัติความเป็นมาของ XCM, Cardistry เขียนโดย JorTorBALL 3089