ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
A Brief History of Magic in Thailand เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 460
ความเป็นมาของวิทยากลไทย ฉบับปรับปรุงแก้ไข เมื่อ พ.ศ. 2549 เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 527
The Vernon Touch 424
ความงามสงัดเงียบ เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 660
เส้นทางมายากลสู่ราชอาณาจักรสยาม เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 1929
ความลับเบื้องหลังการได้แชมป์ ของ ยูโฮจิน เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 1749
มายากลช่วยพัฒนาทักษะ 1326
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรการแสดงของ "คนเล่นกล" เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 398
ของรัก ของหวง ของสะสม เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 756
เรื่องที่เราอาจไม่รู้ของ Harry Houdini เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 724
Peter Pitchford เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 801
Tomonari Ishiguro เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 656
Luna Shimada เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 771
ความเป็นมาของ Asian Magic Association หรือ AMA เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 3025
คำกวนใจ โดย ดอกจิก เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 2525
มายากล คือ การหลอกลวง (จริงหรือ?) เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 3569
กรีดไพ่ คลี่ไพ่ สองคำนี้ไม่เหมือนกัน เขียนโดย JorTorBALL 2640
วิธีสร้างสรรค์ Move ในเชิง Cardistry เขียนโดย JorTorBALL 1540
ประวัติความเป็นมาของ XCM, Cardistry เขียนโดย JorTorBALL 2727