ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
The Vernon Touch 175
ปูมตำนานไพ่ ไพ่กับเมืองไทย เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 1418
ความงามสงัดเงียบ เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 410
เส้นทางมายากลสู่ราชอาณาจักรสยาม เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 939
ความลับเบื้องหลังการได้แชมป์ ของ ยูโฮจิน เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 1335
มายากลช่วยพัฒนาทักษะ 743
USPCC Production Codes เขียนโดย JorTorBALL 288
จุดสังเกตในการเลือกใช้ไพ่ Golden Nugget (ชนิดที่ 1-3) เขียนโดย JorTorBALL 209
USPCC White Label เขียนโดย JorTorBALL 432
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรการแสดงของ "คนเล่นกล" เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 255
USPC ในสื่อบันเทิง เขียนโดย JorTorBALL 289
ของรัก ของหวง ของสะสม เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 507
เรื่องที่เราอาจไม่รู้ของ Harry Houdini เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 536
Peter Pitchford เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 455
Tomonari Ishiguro เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 496
Luna Shimada เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 602
ประวัติและความหมายของไพ่ Tally-Ho เขียนโดย JorTorBALL 1964
ไพ่ Sentinels กับความหมายที่ซ่อนเร้น เขียนโดย JorTorBALL 2895
ความเป็นมาของ Asian Magic Association หรือ AMA เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 1822
คำกวนใจ โดย ดอกจิก เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 2280
มายากล คือ การหลอกลวง (จริงหรือ?) เขียนโดย ชาลี ประจงกิจกุล 3230
ไพ่ตำหนิ (ในการพนันหรือมายากล) คืออะไร? 3286
ไพ่ที่ถูกทำตำหนิจากคาสิโน คืออะไร? เขียนโดย JorTorBALL 1616
คิงโพแดง (King of Hearts) เขียนโดย JorTorBALL 7277
การประเมินอายุของไพ่ จากแสตมป์ที่ติดบนกล่องไพ่ เขียนโดย JorTorBALL 2035