กรีดไพ่ คลี่ไพ่ สองคำนี้ไม่เหมือนกัน

กรีดไพ่

จาก http://guru.sanook.com 

ความหมาย

ก. สับไพ่ป๊อกโดยวิธีแยกไพ่ออกเป็น 2 ส่วน ใช้มือแต่ละข้างจับไพ่แต่ละส่วนไว้
แล้วใช้ที่หัวแม่มือระไพ่แต่ละใบให้ล้มทับสลับกันจนหมดแล้วผลักรวมเข้าด้วยกัน


คลี่

จาก http://guru.sanook.com 

ความหมาย

[คลี่] ก. คลายสิ่งที่ม้วนหรือพับอยู่ เช่น คลี่ผ้า คลี่มวยผม, ทำให้แผ่ออก
เช่น คลี่พัด คลี่ไพ่, ขยายออก เช่น ดอกไม้คลี่กลีบ


-------------------------------


เขียนถูก

- เขาสามารถกรีดไพ่แบบ Riffle Shuffle ได้อย่างรวดเร็ว
- เขาสามารถคลี่ไพ่แบบ One Hand Fan ได้อย่างสวยงาม


เขียนผิด

- เขาสามารถคลี่ไพ่แบบ Riffle Shuffle ได้อย่างรวดเร็ว
- เขาสามารถกรีดไพ่แบบ One Hand Fan ได้อย่างสวยงาม

Share