ประวัติความเป็นมาของ XCM, Cardistry


Extreme Card Manipulation หรือ Xtreme Card Manipulation (XCM)

 


เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่พัฒนามาจาก Card Manipulation โดยใช้ ไพ่ เป็นอุปกรณ์ในการแสดง
เป็นการใช้ทักษะความสามารถของมือหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจัดการกับไพ่ให้ออกมาเป็นรูปแบบหรือลีลาที่สวยงาม


XCM แตกต่างจาก Card Manipulation อย่างไร?

 • Card Manipulation เป็นการแสดงแขนงหนึ่งในศาสตร์ของ มายากล โดยใช้ ไพ่ เป็นอุปกรณ์ในการแสดง
  เป็นการใช้ทักษะความสามารถของมือหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจัดการกับไพ่ให้ออกมาเป็นรูปแบบหรือลีลาที่สวยงาม
  รวมถึงการใช้เทคนิคลวงตาเพื่อทำให้ไพ่ปรากฏ หาย ย้าย ลอย เพิ่ม ลด เปลี่ยนสี เปลี่ยนขนาด หรือเนรมิตให้กลายเป็นสิ่งอื่น

 • XCM เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่พัฒนามาจาก Card Manipulation โดยใช้ ไพ่ เป็นอุปกรณ์ในการแสดง
  เป็นการใช้ทักษะความสามารถของมือหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจัดการกับไพ่ให้ออกมาเป็นรูปแบบหรือลีลาที่สวยงาม
  โดยพัฒนาการเคลื่อนไหวให้มีความรวดเร็ว รุนแรง และแม่นยำ รวมถึงพัฒนาเทคนิคหรือวิธีการในการจัดการกับไพ่ให้ออกมาเป็น
  รูปแบบหรือลีลาที่มีความโลดโผนมากยิ่งขึ้น เป็นสไตล์ที่เน้นการใช้ทักษะหรือลีลามากกว่าการใช้เทคนิคลวงตาในการแสดงXCM
เป็นศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นโดย De'vo vom Schattenreich และ Jerry Cestkowski ในปี ค.ศ. 2001

 
Dr. C. Matthew McMahon
บันทึกไว้ว่า ได้มีการตีพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับ XCM อย่างเป็นทางการครั้งแรก 
ในนิตยสาร Genii Magazine จากการให้สัมภาษณ์ของ De'vo vom Schattenreich เมื่อ สิงหาคม ค.ศ. 2004

XCM - Extreme Card Manipulation
by Dr. C. Matthew McMahon

http://www.cardconjurer.com/article9_xcm__extreme_card_manipulation.htm
(ในปัจจุบันจะไม่สามารถเข้าถึงหน้า webpage นี้ได้แล้ว โชคดีที่ผมได้บันทึกข้อมูลที่เป็นต้นฉบับนี้เก็บเอาไว้)

 

 
Genii Magazine
August 2004 (67, No.8)

De'vo was called by Genii Magazine as the "Leader of the flourish movement"
and asked to do a very large interview. It was in this magazine that De'vo coined the term
"Extreme Card Manipulation" (XCM) making this a historic event.Cardistryในปี ค.ศ. 2006 ได้มีการพัฒนาการรูปแบบหรือลีลาที่มีความแตกต่างจาก XCM เพิ่มขึ้นอีกหลายสไตล์
Richard Zadorozny จึงได้บัญญัติคำว่า "Cardistry" ขึ้น เพื่อใช้เรียกรูปแบบหรือลีลาที่มีสไตล์แตกต่างจาก XCM

 


Richard Zadorozny

Founder of Decknique, promoter of cardistry,
theory11 developer extraordinaire.


Cardistry แตกต่างจาก XCM อย่างไร?

 • XCM เป็นการใช้ทักษะความสามารถของมือหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจัดการกับไพ่ให้ออกมาเป็นรูปแบบหรือลีลาที่สวยงาม
  ในสไตล์ Extreme ที่ยังคงความเป็น Card Flourishes แบบดั้งเดิมเอาไว้ เช่น Fanning, Springing, Spreading,
  Throwing, Juggling เป็นต้น

 • Cardistry เป็นการใช้ทักษะความสามารถของมือหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจัดการกับไพ่ให้ออกมาเป็นรูปแบบหรือลีลาที่สวยงาม
  ในสไตล์ที่แปลกใหม่ ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นการตัดไพ่ให้เป็นลีลาหรือการแบ่งไพ่ออกเป็นหลาย ๆ กองแล้วทำให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ

 

ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนารูปแบบหรือลีลาในศาสตร์แขนงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกมากมายหลากหลายสไตล์
หรือได้มีการบัญญัติคำเรียกต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ แต่ในแง่ของการปฎิบัติก็ยังไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกัน
ได้อย่างเด่นชัด ซึ่งโดยทั่วไปจะเห็นได้ว่าในแต่ละสไตล์ก็ยังคงมีรูปแบบหรือลีลาของอีกสไตล์หนึ่ง
ปะปนอยู่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์หรือการนำไปประยุกต์ใช้ของแต่ละบุคคลครับ

 

ภาพประกอบบทความ

http://www.ciappi.com
http://www.handlordz.com
http://www.geniimagazine.com/back_issues/2004/index.html
http://www.theory11.com
http://www.dananddave.com


ข้อมูลอ้างอิง

http://www.handlordz.com/page18/page18.html
http://www.cardconjurer.com/article9_xcm__extreme_card_manipulation.htm
http://www.unitedcardists.net/uc/portal/pages/cardistry

Share