รูป
Cardist, Card Collector, Fanning Powder, Video Editor, Photographer, Freelance Writer, Art Director, Graphic Designer, Webmaster, Administrator
ที่อยู่:
 
ข้อมูลอื่นๆ:

พ.อ.อ.ชัยชนะ โสระสิงห์ (บอล)

BANGKOK, THAILAND


  contact@jortorball.com
  08 6170 8817

  http://www.jortorball.com
  http://www.facebook.com/JorTorBALL