ที่อยู่:
Cardist
Card Collector
Video Editor
Photographer
Freelance Writer
Graphic Designer
Administrator/Webmaster
ข้อมูลอื่นๆ:


พ.อ.อ.ชัยชนะ โสระสิงห์ (บอล)

BANGKOK, THAILAND


  contact@jortorball.com
  08-6170-8817

  http://www.jortorball.com
  http://www.facebook.com/JorTorBALL