ไพ่ที่ถูกทำตำหนิจากคาสิโน คืออะไร?


ไพ่ที่ถูกทำตำหนิจากคาสิโน
คือ ไพ่ที่ผ่านการใช้งานและถูกยกเลิกการใช้งานจากคาสิโน
ซึ่งโดยทั่วไปจะมีรูปแบบในการทำตำหนิลงบนไพ่ ดังต่อไปนี้

 

ตัดมุม (cut corners, clipped)

 

เจาะ (hole, punched)

 

ใช้หมึกแต้ม (ink marks)

 

หลังจากที่ทำตำหนิลงบนไพ่แล้ว ไพ่ที่ถูกทำตำหนิก็จะถูกนำกลับมาบรรจุลงกล่องไพ่
ซึ่งในหลาย ๆ คาสิโนจะนิยมใช้สติ๊กเกอร์ของคาสิโน ปิดผนึกกล่องไพ่ทับลงไปอีกครั้ง
แล้วจึงนำไปจำหน่ายเป็นสินค้าที่ระลึก

 

 

ในจุดนี้มีหลายคนที่เข้าใจผิด คิดว่าเป็นการปิดผนึกมาจากโรงงานผู้ผลิตไพ่
เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับ


สำหรับผู้ที่สนใจจะสั่งซื้อไพ่คาสิโนมาเป็นของสะสม แต่ยังไม่แน่ใจว่าไพ่ที่คุณกำลังเลือกซื้ออยู่นั้น
จะเป็นไพ่ที่ผ่านการใช้งานและถูกยกเลิกการใช้งานจากคาสิโนหรือไม่? ให้พิจารณาข้อมูลจากชื่อสินค้า
หรือคำอธิบายรายละเอียดของสินค้า โดยส่วนมากแล้วผู้ขายมักจะระบุแจ้งไว้ในชื่อสินค้า
หรือในรายละเอียดของสินค้า โดยจะใช้คำศัพท์ดังต่อไปนี้

  • cancelled หมายถึง เป็นไพ่ที่ถูกยกเลิกการใช้งานจากคาสิโน

  • uncancelled หมายถึง ไม่เป็นไพ่ที่ถูกยกเลิกการใช้งานจากคาสิโนภาพประกอบบทความ

http://www.wilkie-collins.com/one-deck-luxor-casino-cards
http://www.ebay.com (seller: sandymillns)

Share