จุดสังเกตในการเลือกใช้ไพ่ Golden Nugget (ชนิดที่ 1-3)


ข้อมูลจากเว็บไซต์ goldennuggetplayingcards.com
ได้แบ่งชนิดของไพ่ Golden Nugget ไว้ทั้งหมด 9 ชนิด ดังนี้


(โปรดกดที่ภาพเพื่อศึกษาข้อมูล)

 

โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงไพ่ Golden Nugget ชนิดที่ 1/2/3


จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูล ได้สัมผัส และได้ทดสอบจากการใช้งานจริงมาแล้วทั้ง 3 ชนิด
จุดสังเกตง่าย ๆ ในการที่จะเลือกซื้อหรือเลือกใช้ (โดยพิจารณาในด้านของเนื้อไพ่เป็นหลัก) มีดังต่อไปนี้

 

 

 • หากต้องการเนื้อไพ่แบบ หนา ให้เลือกชนิดที่ 1 หรือ 2
  โดยมีจุดสังเกตที่ ข้อความด้านล่างของกล่องไพ่ (สำรับด้านซ้ายตามภาพ)

  DOWNTOWN
  LAS VEGAS • NEVADA


 • หากต้องการเนื้อไพ่แบบ บาง ให้เลือกชนิดที่ 3
  โดยมีจุดสังเกตที่ ข้อความด้านล่างของกล่องไพ่ (สำรับด้านขวาตามภาพ)

  GOLDEN NUGGET, INC.
  2ND AND FREMONT
  LAS VEGAS, NEVADA 89101

 

โดยจุดสังเกตนี้จะใช้ได้กับไพ่ Golden Nugget ชนิดที่ 1-3 เท่านั้น
สำหรับชนิดที่ 4-9 จะเพิ่มเติมข้อมูลให้ในโอกาสต่อไปครับข้อมูลอ้างอิง
http://www.goldennuggetplayingcards.com

Share