ไพ่ตำหนิ (ในการพนันหรือมายากล) คืออะไร?

ข้อมูลบันทึก จากความคิดเห็นของ
อ.ชาลี ประจงกิจกุล
(MVC Forum, 24 กุมภาพันธ์ 2552)


Marked Deck
หรือ Marked Card มีมานานแล้ว คิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในการโกงไพ่ ต่อมาภายหลังจึงนำมาใช้ในการแสดงกล

ในเมืองไทย มีศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียก Marked Deck หรือ Marked Card ว่า ไพ่ตำหนิ ซึ่งหมายถึงการทำตำหนิบนหลังไพ่
เป็นสัญลักษณ์ที่รู้เฉพาะผู้ทำหรือผู้ใกล้ชิด ทำให้สามารถรู้ได้ว่าไพ่แต่ละใบคือไพ่เลขอะไร ดอกอะไร


ไพ่ตำหนินี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ


  • ประเภททำล่วงหน้า เรียกว่า แผลแห้ง มักจะเป็นไพ่ที่ทำตำหนิเรียบร้อยแล้ว ใส่กล่อง หุ้มพลาสติกไว้ตามเดิม
    มีข้อเสียคือต้องทำล่วงหน้า และ ต้องคอยสลับเปลี่ยนสำรับไพ่

  • ประเภทที่ทำในขณะกำลังเล่น เรียกว่า แผลสด คือการทำตำหนิลงบนไพ่ที่ได้รับแจกมาไว้ในมือ ทะยอยทำไปเรื่อย ๆ
    จนได้จำนวนที่ต้องการ การทำแผลสดนี้ จะไม่นิยมทำทุกใบ แต่จะทำเฉพาะไพ่ที่ต้องการ เช่น ไพ่ที่มีแต้มต่ำ หรือแต้มสูง
    หรือไพ่ที่เป็น A หรือ J Q K ทำโดยแอบใช้นิ้วจิกขอบไพ่ หรือ ดัดไพ่โค้งงอ หรือ แอบป้ายสารเคมีบางอย่าง
    ให้เกิดการสะท้อนแสง หรือ ไม่ให้สะท้อนแสง เพือให้มองเห็นในระยะไกล

ปัจจุบันมีผู้ผลิต ไพ่ตำหนิ ขึ้นมาใช้ในการแสดงกลมากมายหลายประเภท ทั้งแบบเป็นรหัส และแบบเป็นรูปตัวเลขและดอกไพ่
รอยตำหนินี้มีทั้งปรากฏอยู่มุมไพ่ กลางไพ่ หรือ ขอบไพ่ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน และความต้องการของผู้แสดง
ทั้งนี้ ไม่สามารถกำหนดได้ว่าชนิดใดดีที่สุด เพราะขึ้นอยู่กับนักแสดงแต่ละท่านว่าถนัดแบบใด


การนำไพ่ตำหนิมาใช้แสดงกล มักจะไม่ให้ความภูมิใจกับตัวผู้แสดงมากนัก
เพราะไม่ได้ใช้ฝีมือของตัวเองอย่างเต็มที่ แม้ผู้ชมจะชื่นชอบในผลการแสดง
แต่ตัวผู้แสดงเองกลับไม่ "สะใจ" เพราะไม่ได้ใช้ความสามารถของตนเองเท่าที่ควร


แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ควร Marked Deck หรือ ไพ่ Gimmick อื่น ๆ

ทั้งนี้ ควรพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายในผลการแสดง และปริมาณความ "สะใจ" ที่ผู้แสดงต้องการ

ไม่ไช่เรื่อง "ถูก - ผิด" หรือ "ควร - ไม่ควร"


ข้อมูลบันทึก จากความคิดเห็นของ
อ.ชาลี ประจงกิจกุล
(MVC Forum, 24 กุมภาพันธ์ 2552)

ภาพประกอบบทความ

http://www.pokerdeceit.com/MarkedCards.shtml
http://sharpsandflats.com/marked_cards_05.html
http://www.amubuy.com/images/201106/goods_img/

Share