VICTORIA by JorTorBALL


เป็นลีลาการตัดไพ่ในแบบ False Cut (การตัดไพ่หลอก)
ที่ไพ่จะไม่เปลี่ยนตำแหน่งไปจากเดิมเลยแม้แต่ใบเดียว!

เป็นท่าที่มี Move ง่าย ๆ สามารถนำไปใช้งานได้จริง
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเริ่มฝึกฝน Cardistry ในระดับเริ่มต้น

Share